کمترین: 
844000
بیشترین: 
870000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
852000
زمان: 
1/18 17:12
قیمت نیم سکه امروز 18 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 852000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:24","price":844000},{"date":"1397/01/18 12:30","price":849000},{"date":"1397/01/18 12:54","price":857000},{"date":"1397/01/18 15:24","price":864000},{"date":"1397/01/18 15:48","price":848000},{"date":"1397/01/18 16:00","price":854000},{"date":"1397/01/18 16:06","price":855000},{"date":"1397/01/18 16:36","price":870000},{"date":"1397/01/18 16:42","price":869000},{"date":"1397/01/18 17:00","price":853000},{"date":"1397/01/18 17:06","price":856000},{"date":"1397/01/18 17:12","price":852000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398