کمترین: 
2224.2
بیشترین: 
2224.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2224.2
زمان: 
1/18 11:20
قیمت منات آذربایجان امروز 18 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 2224.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":2224.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399