کمترین: 
65.1
بیشترین: 
65.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.1
زمان: 
1/18 11:20
قیمت روبل روسیه امروز 18 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 65.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":65.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398