کمترین: 
12089.7
بیشترین: 
12089.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12089.7
زمان: 
1/18 11:20
قیمت بات تایلند امروز 18 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 فروردین 1397 , 12089.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":12089.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398