کمترین: 
976.9
بیشترین: 
976.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
976.9
زمان: 
1/18 11:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 976.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":976.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398