کمترین: 
2873.8
بیشترین: 
2873.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2873.8
زمان: 
1/18 11:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 فروردین 1397 , 2873.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":2873.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398