کمترین: 
3270.6
بیشترین: 
3270.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3270.6
زمان: 
1/18 11:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 3270.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":3270.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398