کمترین: 
319.1
بیشترین: 
319.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
319.1
زمان: 
1/18 11:20
قیمت دینار عراق امروز 18 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 319.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":319.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398