کمترین: 
9833.9
بیشترین: 
9833.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9833.9
زمان: 
1/18 11:20
قیمت ریال عمان امروز 18 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 9833.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":9833.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398