کمترین: 
1038.8
بیشترین: 
1038.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1038.8
زمان: 
1/18 11:20
قیمت ریال قطر امروز 18 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1038.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":1038.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398