کمترین: 
1008.3
بیشترین: 
1008.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1008.3
زمان: 
1/18 11:20
قیمت ریال عربستان امروز 18 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1008.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":1008.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398