کمترین: 
12570.1
بیشترین: 
12570.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12570.1
زمان: 
1/18 11:20
قیمت دینار کویت امروز 18 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 12570.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":12570.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398