کمترین: 
482.8
بیشترین: 
482.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
482.8
زمان: 
1/18 11:20
قیمت کرون نروژ امروز 18 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 482.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":482.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398