کمترین: 
450.7
بیشترین: 
450.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
450.7
زمان: 
1/18 11:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 فروردین 1397 , 450.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":450.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398