کمترین: 
54.4
بیشترین: 
54.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.4
زمان: 
1/18 11:20
قیمت افغانی امروز 18 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 54.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":54.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398