کمترین: 
3943
بیشترین: 
3943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3943
زمان: 
1/18 11:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 3943 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":3943}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398