کمترین: 
3537.6
بیشترین: 
3537.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3537.6
زمان: 
1/18 11:20
قیمت ین ژاپن امروز 18 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 3537.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":3537.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398