کمترین: 
599.8
بیشترین: 
599.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
599.8
زمان: 
1/18 11:20
قیمت یوان چین امروز 18 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 599.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":599.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398