کمترین: 
934.4
بیشترین: 
934.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
934.4
زمان: 
1/18 11:20
قیمت لیر ترکیه امروز 18 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 934.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":934.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399