کمترین: 
6230
بیشترین: 
6380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6380
زمان: 
1/18 17:20
قیمت یورو امروز 18 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 18 فروردین 1397 , 6380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":6230},{"date":"1397/01/18 11:30","price":6230},{"date":"1397/01/18 12:00","price":6245},{"date":"1397/01/18 12:20","price":6325},{"date":"1397/01/18 12:40","price":6335},{"date":"1397/01/18 13:40","price":6365},{"date":"1397/01/18 17:20","price":6380}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398