کمترین: 
5326.4
بیشترین: 
5326.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5326.4
زمان: 
1/18 11:20
قیمت پوند امروز 18 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 فروردین 1397 , 5326.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":5326.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398