کمترین: 
4645
بیشترین: 
4645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4645
زمان: 
1/18 11:20
قیمت یورو امروز 18 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 18 فروردین 1397 , 4645 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":4645}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398