کمترین: 
5091
بیشترین: 
5195
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5171
زمان: 
1/18 20:00
قیمت دلار امروز 18 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 18 فروردین 1397 , 5171 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":5091},{"date":"1397/01/18 11:30","price":5096},{"date":"1397/01/18 11:40","price":5115},{"date":"1397/01/18 12:00","price":5140},{"date":"1397/01/18 12:10","price":5125},{"date":"1397/01/18 12:20","price":5121},{"date":"1397/01/18 12:40","price":5150},{"date":"1397/01/18 12:50","price":5160},{"date":"1397/01/18 13:00","price":5137},{"date":"1397/01/18 13:20","price":5141},{"date":"1397/01/18 13:40","price":5195},{"date":"1397/01/18 13:50","price":5145},{"date":"1397/01/18 14:00","price":5151},{"date":"1397/01/18 15:50","price":5166},{"date":"1397/01/18 16:20","price":5167},{"date":"1397/01/18 17:20","price":5170},{"date":"1397/01/18 19:10","price":5184},{"date":"1397/01/18 19:30","price":5185},{"date":"1397/01/18 20:00","price":5171}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398