کمترین: 
3781.4
بیشترین: 
3781.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3781.4
زمان: 
1/18 11:20
قیمت دلار امروز 18 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 18 فروردین 1397 , 3781.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":3781.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398