کمترین: 
96779.9
بیشترین: 
97070.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96779.9
زمان: 
1/18 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 18 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 96779.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 10:50","price":97070.9},{"date":"1397/01/18 11:40","price":96945.2},{"date":"1397/01/18 13:50","price":96779.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398