کمترین: 
65.18
بیشترین: 
65.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.18
زمان: 
1/18 02:32
قیمت نفت اوپک امروز 18 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 65.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:32","price":65.18}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398