کمترین: 
12.64
بیشترین: 
12.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12.99
زمان: 
1/18 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 18 فروردین 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 12.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":12.64},{"date":"1397/01/18 17:32","price":12.99}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398