کمترین: 
2.699
بیشترین: 
2.699
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.699
زمان: 
1/18 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 18 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 2.699 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":2.699}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398