کمترین: 
1.9489
بیشترین: 
1.9489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9489
زمان: 
1/18 02:00
قیمت بنزین امروز 18 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1.9489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":1.9489}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398