کمترین: 
602.25
بیشترین: 
602.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
602.25
زمان: 
1/18 02:00
قیمت گازوئیل امروز 18 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 602.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":602.25}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398