کمترین: 
1.957
بیشترین: 
1.957
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.957
زمان: 
1/18 02:00
قیمت نفت کوره امروز 18 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1.957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":1.957}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398