کمترین: 
67.04
بیشترین: 
67.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.04
زمان: 
1/18 02:00
قیمت نفت برنت امروز 18 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 67.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":67.04}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398