کمترین: 
713000
بیشترین: 
713000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
713000
زمان: 
1/18 01:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 18 فروردین 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 713000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 01:45","price":713000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398