کمترین: 
1333.33
بیشترین: 
1333.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1333.33
زمان: 
1/18 01:45
قیمت اونس طلا امروز 18 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1333.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 01:45","price":1333.33}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398