کمترین: 
2.674
بیشترین: 
2.682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.68
زمان: 
1/17 01:32
قیمت گاز طبیعی امروز 17 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 فروردین 1397 , 2.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:32","price":2.674},{"date":"1397/01/17 01:00","price":2.682},{"date":"1397/01/17 01:32","price":2.68}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398