کمترین: 
68.42
بیشترین: 
68.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.56
زمان: 
1/17 02:32
قیمت نفت برنت امروز 17 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 فروردین 1397 , 68.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:32","price":68.45},{"date":"1397/01/17 01:00","price":68.42},{"date":"1397/01/17 01:32","price":68.56},{"date":"1397/01/17 02:00","price":68.53},{"date":"1397/01/17 02:32","price":68.56}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398