کمترین: 
1.9829
بیشترین: 
1.9864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9859
زمان: 
1/17 02:00
قیمت بنزین امروز 17 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 فروردین 1397 , 1.9859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:08","price":1.9829},{"date":"1397/01/17 00:32","price":1.9838},{"date":"1397/01/17 01:00","price":1.9835},{"date":"1397/01/17 01:32","price":1.9864},{"date":"1397/01/17 02:00","price":1.9859}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398