کمترین: 
608.25
بیشترین: 
611.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610.25
زمان: 
1/17 02:00
قیمت گازوئیل امروز 17 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 فروردین 1397 , 610.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:08","price":608.38},{"date":"1397/01/17 00:32","price":608.25},{"date":"1397/01/17 01:32","price":611.13},{"date":"1397/01/17 02:00","price":610.25}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398