کمترین: 
1.9763
بیشترین: 
1.9843
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9825
زمان: 
1/17 02:00
قیمت نفت کوره امروز 17 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 فروردین 1397 , 1.9825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:08","price":1.9787},{"date":"1397/01/17 00:32","price":1.9763},{"date":"1397/01/17 01:00","price":1.9787},{"date":"1397/01/17 01:32","price":1.9843},{"date":"1397/01/17 02:00","price":1.9825}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398