کمترین: 
1325.47
بیشترین: 
1326.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1326.62
زمان: 
1/17 01:30
قیمت اونس طلا امروز 17 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 17 فروردین 1397 , 1326.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:00","price":1325.59},{"date":"1397/01/17 00:05","price":1325.61},{"date":"1397/01/17 00:10","price":1325.59},{"date":"1397/01/17 00:15","price":1325.89},{"date":"1397/01/17 00:20","price":1325.99},{"date":"1397/01/17 00:25","price":1325.47},{"date":"1397/01/17 00:30","price":1326.08},{"date":"1397/01/17 00:35","price":1326.63},{"date":"1397/01/17 00:45","price":1326.99},{"date":"1397/01/17 00:50","price":1326.68},{"date":"1397/01/17 01:00","price":1326.51},{"date":"1397/01/17 01:05","price":1326.52},{"date":"1397/01/17 01:10","price":1326.41},{"date":"1397/01/17 01:15","price":1326.51},{"date":"1397/01/17 01:25","price":1326.49},{"date":"1397/01/17 01:30","price":1326.62}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399