کمترین: 
6689.8
بیشترین: 
6763.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6722.2
زمان: 
1/17 05:00
قیمت بیت کوین امروز 17 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 فروردین 1397 , 6722.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:00","price":6689.8},{"date":"1397/01/17 00:30","price":6763.1},{"date":"1397/01/17 02:00","price":6723.5},{"date":"1397/01/17 05:00","price":6722.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398