کمترین: 
5071
بیشترین: 
5071
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5071
زمان: 
1/16 18:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 16 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 5071 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 18:30","price":5071}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399