کمترین: 
13.06
بیشترین: 
13.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13.06
زمان: 
1/16 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 16 فروردین 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 13.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 17:32","price":13.06}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398