کمترین: 
64.48
بیشترین: 
64.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.48
زمان: 
1/16 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 16 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 64.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 17:32","price":64.48}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398