کمترین: 
3000
بیشترین: 
3000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3000
زمان: 
1/16 13:00
قیمت منات آذربایجان امروز 16 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 3000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 13:00","price":3000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398