کمترین: 
1741000
بیشترین: 
1749000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1749000
زمان: 
1/16 15:30
قیمت سکه امامی امروز 16 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1749000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 12:24","price":1741000},{"date":"1397/01/16 12:30","price":1743000},{"date":"1397/01/16 12:42","price":1746000},{"date":"1397/01/16 13:00","price":1744000},{"date":"1397/01/16 15:00","price":1747000},{"date":"1397/01/16 15:30","price":1749000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398