کمترین: 
7050
بیشترین: 
7110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7110
زمان: 
1/16 18:00
قیمت پوند امروز 16 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 16 فروردین 1397 , 7110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:50","price":7090},{"date":"1397/01/16 11:00","price":7050},{"date":"1397/01/16 11:20","price":7110},{"date":"1397/01/16 11:40","price":7090},{"date":"1397/01/16 18:00","price":7110}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398