کمترین: 
91
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
1/16 13:40
قیمت روبل روسیه امروز 16 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:20","price":92},{"date":"1397/01/16 13:40","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398