کمترین: 
74
بیشترین: 
74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74
زمان: 
1/16 10:20
قیمت افغانی امروز 16 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:20","price":74}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398