کمترین: 
630
بیشترین: 
645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
645
زمان: 
1/16 11:20
قیمت کرون نروژ امروز 16 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 645 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":630},{"date":"1397/01/16 11:10","price":635},{"date":"1397/01/16 11:20","price":645}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399